Contact
     
Dumbrava Răchita Bucovăţ
     
Nr. crt. STRUCTURA FUNCŢIE DE DEMNITATE PUBLICĂ Funcţia publică Clasa Gradul profesional Nivelul studiilor Funcţia contractuală Treapta profesională Nivelul studiilor Numele si prenumele, vacant, temporar vacant, dupa caz
    înalt funcţionar public de conducere ** de execuţie  de conducere de execuţie
  APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI                        
  DEMNITARI                         
1 IHASZ IOAN PRIMAR           S         Ihasz Ioan
2 GHERGHINA PETRU VICEPRIMAR           M         Gherghina Petru
3 SECRETAR COMUNA     Secretar comuna       S         Temporar ocupat de Curutiu Pirosca
4-7 FINANTE CONTABILITATE       Inspector I Superior S         Vacant
      Inspector I Principal S         Bors Mihai Bela
      Referent III Superior M         Drăgan Tomiţă
      Inspector I Principal S         Ioviţoni Andreia
8-9 AGRICOL       Inspector I Principal S         Temporar vacant
                Referent specialist IA S Vacant
10 ASISTENTA SOCIALA       Inspector I Asistent S         Mărăşescu Liliana
11-12 ADMINISTRATIE PUBLICA                 Consilier IA S Samfirescu Liliana
                Functionar arhivar   M Adespei Eva
13-17 ADMINISTRATIV                 Referent specialist I S Pal Alexandru Atila
                Referent II M Monus Eva
                Sofer I M Mihoc Ilie
                Sofer I M Vacant
                Guard   M Nemeth Iliana
                Muncitor calificat III M Csoka Iosif
18 CULTURA BIBLIOTECA                 Bibliotecar I M Bors Eva
19 PROIECTE PROGRAME                 Asistent manager   S Vargyas Zoltan
                           
20-22 SERVICIUL COMUNITAR DE UTILITATI PUBLICE                 Muncitor necalificat   G Vacant
                Muncitor necalificat   G Vacant
                Muncitor necalificat   G Vacant
   
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 7
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 6
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE   
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 15
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE 22
IOAN IHASZ, PRIMAR COMUNA DUMBRAVA